Jag rekommenderar följande psykologer och företag som arbetar med lågaffektivt bemötande:

  • Bo Hejlskov Elvén: Psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder. Bo är förgrundsgestalten för det lågaffektiva förhållningssättet i Skandinavien, och har under de senaste åren varit den drivande kraften bakom metodens etablering.

  • Pedagogisk psykologi: Psykologerna Erik Rova och Anton Sjögren, Umeå. Utbildning och handledning kring problembeteende, elevhälsa och skola.

  • Op-Konsult: Specialistpsykolog Barry Karlsson, Uppsala. Utredning och handledning, särskilt fokus på LSS.

  • Psykolog Christian Bergbom: Bergbompsykolog i Linköping. Utbildning och handledning.  

  • Calmarsund Psykologtjänst: Psykolog Annica Kosner, Kalmar. Utredningar och handledning kring problemskapande beteenden. Annica föreläser även om lågaffektivt bemötande och etik.

  • Kogita: Specialistpsykolog Maria Bühler, Stockholm. Utredningar och handledning, primärt med fokus på barn.

  • Havelius & Co: Psykolog Axel Havelius och socionom Mahina Havelius, Malmö. Handledning i lågaffektiv metod.

  • Österholm psykologkonsult: Psykolog Terese Österholm, Värnamo. Handledning, konsultation, föreläsning, utbildning och coaching till personal och ledare inom skola, LSS, HVB, äldrevård.

  • Psykolog Amelie Planck erbjuder tjänster riktade till personal inom förskola/skola, hvb och till föräldrar. Både utredning, handledning och stöd. http://planckpsykologbyra.hemsida24.se/

  • Psykolog Katrin Påhlman, Leksand, arbetar bl.a. med psykoterapi och utredning. https://www.pahlmanspsykologbyra.se/