Om

Jag som driver TE Psykologkonsult AB heter Tina Emet och har arbetat som psykolog i snart 20 år. Främst med barn, ungdomar och deras familjer, både inom barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa och mödra- och barnhälsovård.

Jag är klinisk specialist i neuropsykologi. Jag arbetar mycket med att försöka förstå och skapa förståelse för personer med funktionsnedsättningar.

Jag utgår från lågaffektiva metoder och teorier. Barn som kan uppföra sig gör det. Jag ingår i ett nationellt nätverk av psykologer som arbetar med lågaffektiv metod. Nätverket har funnits sedan 2011 och initierades av Bo Hejlskov-Elvèn.

Jag utreder, behandlar, handleder och föreläser/utbildar inom området för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, även kallat utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Jag kan också numera kalla mig författare, då jag medverkar i boken "Lågaffektivt bemötande". Se under fliken Aktuellt.

Jag arbetar också med handledning till HVB-hem, LSS-boenden samt hjälper verksamheter med att implementera lågaffektiva metoder.

Jag har mitt lilla kontor i Orsa, men jobbar i hela Dalarna och Mellansverige.