Här finns två filmer där jag förklarar affektregleringsmodellen och stress- och belastningsmodellen. De kan användas som ett sätt att tänka om och bemöta barn eller vuxna som får vredesutbrott.